Historiek

Tanderuis vzw heeft de laatste 15 jaar een sterke groei gekend. Belangrijke reden hiervan is dat autisme, meer en meer (h)erkend werd als handicap door de multidisciplinaire diagnostische centra, door voorzieningen voor personen met een handicap en door de subsidiërende overheid VAPH. Daarnaast stellen we vast dat autisme vanuit de diagnostische centra op steeds jongere leeftijd op wetenschappelijk valide wijze kan worden vastgesteld.

Omwille van deze sterke groei kende Tanderuis vzw heel wat interne herstructureringen. De dienst werd onafhankelijk van de ouder- en familievereniging VVA in 1998 en evolueerde nadien van een Vlaamse thuisbegeleidingsdienst naar een provinciale dienst ten gevolge van 2 provinciale splitsingsoperaties die werden doorgevoerd in 2001 en 2007. Sinds 2007 is er in elke provincie eindelijk één thuisbegeleidingsdienst voor de doelgroep autisme erkend per provincie.

De laatste jaren werd de hulpverlening vanuit Tanderuis vzw verder gedifferentieerd en sterk uitgebouwd. Er werden heel wat nieuwe werkingsaspecten toegevoegd aan de kernopdracht van thuisbegeleiding : o.a. brussenwerking, bezoekouderwerking, grootouderwerking, praktisch pedagogische ondersteuning, zorgconsulentschap, trajectbegeleiding, groepsbegeleiding. Omwille van een sterk evoluerende maatschappelijke omgeving, met een sterk evoluerende regelgeving binnen het VAPH als gevolg, ontplooide Tanderuis vzw zich tot een dienst met een breed aanbod van ambulante en mobiele begeleidingsvormen ten dienste van personen met autisme in Oost-Vlaanderen.

Trouw aan onze missie en visie willen we op deze ingeslagen weg verder gaan en ook over de muren van het VAPH kijken om onze dienst- en hulpverlening verder uit te bouwen. Als actieve, moderne en dynamische dienst spelen we hierbij creatief in op de nieuwe maatschappelijke tendensen en de perspectieven die ook worden uitgezet in de perspectiefnota 2020 van Vlaams Minister Vandeurzen.

Tanderuis vzw wil zich op 3 niveaus engageren ten aanzien van de noden van personen met autisme in Oost-Vlaanderen. Zo willen wij inspelen op gedetecteerde noden in zoverre deze noden kunnen worden opgevangen in het kader van ambulante hulpverlening en in zoverre hiervoor geen andere initiatiefnemers bestaan. Waar mogelijk willen we ook samenwerken en de krachten bundelen om bestaande zorg te verbeteren of een kwalitatief hoogstaande zorg verder uit te bouwen. Indien de gedetecteerde noden beter vanuit een residentiële zorgvorm worden opgevangen of beter in een andere sector worden georganiseerd wil Tanderuis vzw de rol opnemen van behartiger en aanbrenger op beleidsniveau zonder zelf te willen uitvoeren.

Momenteel huurt Tanderuis vzw nog een woning gelegen op de Antwerpse Steenweg 38 te Lochristi. Wegens uitbreiding van capaciteit is het gebouw te klein geworden voor de vele functies die er gehuisvest zijn. Daarnaast is er de vaststelling dat de huidige infrastructuur niet toelaat om het huidig bestaand zorgaanbod uit te breiden.

Na een lange zoektocht werd eind 2011 een geschikt gebouwencomplex gevonden dat beantwoordt aan de nood en wens tot uitbreiding van het zorgaanbod van Tanderuis vzw.   Het gebouwencomplex werd in februari 2012 officieel aangekocht door Tanderuis vzw.

Het gebouwencomplex is gelegen aan de Brusselsesteenweg te Melle. Er is een vlotte bereikbaarheid (dicht bij knooppunt E17, E40 en R4), voldoende parkeergelegenheid en er is voldoende ruimte om alle personeelsleden plaats te bieden in een vernieuwd concept van kantoorinrichting. Daarnaast is er voldoende ruimte voorzien voor onthaalfunctie, secretariaatsfunctie en vergadermogelijkheid in kader van de werking van de verschillende teams (vroegbegeleiding, kinderwerking, adolescentenwerking en volwassenenwerking) van thuisbegeleiding.

Met deze ruimere infrastructuur is Tanderuis vzw ook in staat zijn om zijn dienstverlening ten aanzien van personen met autisme de komende jaren verder te ontplooien met o.a. mediatheek, spelotheek, vrije tijdswerking, coaching, therapie, ADL-training, cursusaanbod, outreaching … Zodoende evolueert Tanderuis vzw van een dienst die enkel erkend is door het VAPH voor thuisbegeleiding naar een intersectoraal gedragen centrum met een breed spectrum van ambulante en mobiele begeleidingsvormen ten dienste van personen met autisme in Oost-Vlaanderen.