Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft 2 vormen van persoonsvolgende financiering. Minderjarigen kunnen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) assistentschap inkopen bij Tanderuis vzw. Meerderjarigen kunnen met een persoonsvolgend budget (PVB) alle zorgvormen binnen Tanderuis inkopen.

Voor wie?

  • minderjarigen met autisme en een PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) van het VAPH
  • meerderjarigen met autisme en een PVB (Persoons Volgend Budget) van het VAPH
  • wonen in de provincie Oost-Vlaanderen

Praktische info?

  • telefonisch aanmelden op donderdagvoormiddag via: 09/339 15 76
  • er wordt een contract opgemaakt waarin de frequentie en duur van de begeleiding en de betalingsmodaliteiten worden bepaald
  • betaling gebeurt met het toegekende budget van het VAPH