GASStvrij

Met GASStvrij willen we gezinnen met een persoon met autisme even ademruimte bieden door de persoon met autisme af en toe gedurende een dag, een weekend of een paar vakantiedagen te laten verblijven in een gASStgezin.

 

WAT?

GASStvrij is een project dat we in het leven hebben geroepen vanuit de ervaring dat gezinnen met een persoon met autisme (=het gASStje)  het vaak moeilijker hebben om een netwerk rondom hen op te bouwen waarop ze beroep kunnen doen.

Wij willen binnen deze werking een pool van gASStgezinnen aanleggen. Dit zijn gezinnen die sociaal ingesteld zijn, die het fijn vinden om anderen af en toe te helpen en die een gezonde interesse hebben in autisme. Deze gASStgezinnen laten een gASStje op vooraf afgesproken momenten (dag, weekend of aantal vakantiedagen) in hun gezin verblijven zodat de ouders de tijd hebben om hun batterijen op te laden en even “auti-vrij” zijn.

Volgend filmpje link vermelden geeft een mooi beeld van wat GASStvrij kan inhouden. 

GASStvrij is een samenwerkingsverband tussen Tanderuis vzw en Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Voor WIE?

De werking situeert zich binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening). Dit betekent dat elk gezin met een kind, jongere of volwassene met autisme zich kan aanmelden. Gezinnen met een persoon met autisme die gebruik maken van NRTH (=Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening)  kunnen zich niet aanmelden voor GASSTvrij.

HOE?

Gezinnen met een persoon met autisme die gebruik willen maken van GASStvrij sturen inleiding tot pASSpoort ingevuld naar c.cloetens@thuisbegeleidingautisme.be of info@pleegzorgoostvlaanderen.be. Download het invulformulier pASSpoort.

Binnen het team GASStvrij bekijken we of er een ruwe match is met één van de gASStgezinnen. In geval van een ruwe match nemen we contact op om een uitgebreid pASSpoort op te maken van de persoon met autisme en hopen we hiermee tot een fijne matching te komen met een gASStgezin.Betaling?Het verblijf in een gASStgezin valt onder de RTH-functies “dagopvang” en “verblijf”.