Contactpersoonschap

De contactpersoon registreert uw aanmelding op onze wachtlijst en op de centrale wachtlijst (crz) van het vaph. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle aangemelde cliënten gedurende hun wachttijd. Hij/zij is aanspreekpunt en behartigt de belangen van de cliënt gedurende de gehele wachtperiode. Hij/zij beluistert uw vragen en kan gepast doorverwijzen indien noodzakelijk. Hij/zij bemiddelt voor u op het provinciaal overleg tussen alle diensten voor begeleiding en voorzieningen voor opvang. Hij/ zij doet dit tot u begeleiding of opvang gevonden hebt in een dienst of voorziening die u de meest gepaste oplossing kan bieden voor uw zorgvraag. Hij/zij registreert ook al uw andere zorg-vragen (zoals bv. begeleid wonen, internaat of pab) op de crz.

Wat?

  • Registratie op de wachtlijst van Tanderuis vzw
  • Registratie op de CRZ: alle mogelijke zorgvragen zoals thuisbegeleiding, begeleid wonen, internaat, PAB ea. die gesubsidieerd worden door het VAPH
  • Beluisteren van uw zorgvragen
  • Doorverwijzen indien mogelijk
  • Bemiddelen van uw zorgvragen op het regionaal overleg
  • Contacten onderhouden met andere of betrokken hulpverleningsorganisaties
  • Open plaatsen melden aan cliënten, indien van toepassing

Voor wie?

Kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoeden van) autisme die in Oost-Vlaanderen wonen

Hoe?

Door contact op te nemen met de contactpersonen op het nummer 09/339 15 76 of via mail contactpersoonschap@thuisbegeleidingautisme.be. Telefonisch aanmelden kan nog steeds op donderdagvoormiddag op hetzelfde nummer.

Betaling?

We willen actief meewerken aan doelstelling Perspectief 2020 waarin het goed informeren van cliënten een belangrijke pijler is.

Hiertoe wensen we nieuwe cliënten die zich aanmelden bij Tanderuis te onthalen met een welkomstpakket. Dit pakket bestaat uit een inschrijvingsgesprek, een voorstelling van het totale aanbod van Tanderuis vzw, een leeftijdsspecifiek introductiepakket m.b.t. autisme, getuigenissen van gebruikers, een voucher voor 1 jaar lidmaatschap ASStheek, mogelijkheid tot inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Tanderuis en tot slot opvolging van het dossier tijdens de wachttijd. De bijdrage van ouders voor dit welkomstpakket bedraagt € 50.