ASStheek – onthaal- en informatiecentrum autisme

asstheekDe naam ASStheek knipoogt naar onze doelgroep personen met een autismespectrumstoornis of kort ASS, die we dag in dag uit met zorg begeleiden, elk binnen hun eigen persoonlijk traject.
De ASStheek is een onthaal- en informatiecentrum autisme en omvat een ruim aanbod aan documentatie om onze autisme-specifieke knowhow op een hedendaags verantwoorde manier toegankelijk te maken voor het brede publiek.
Daarnaast omvat de ASStheek ook een outreachfunctie waarbij consultaties omtrent specifieke thema’s kunnen aangevraagd worden.

link bidoc

Aanbod

Onze ASStheek is opgebouwd uit:

Spelotheek

spelotheek

Gebruikers van de spelotheek kunnen (psycho)educatief materiaal en speelgoed ontlenen, aangepast aan het ontwikkelingsniveau, de leeftijd en het te stimuleren ontwikkelingsgebied van de persoon met autisme.

Een greep uit ons aanbod:
Visuele ondersteuning (vb. fotokaarten, vertelplaten), zintuiglijke/sensorische waarneming (vb. voelspelletjes, tangles, textuur-puzzels,...), materiaal omtrent ADL (activiteiten dagelijks leven) (vb. aankleden, hygiëne, ...) en tijdsbesef (vb. time-timers), taakdozen, materiaal ter bevordering van sociaal-emotionele vaardigheden en ASS-bewustzijn, …

Bibliotheek

bib

We verzamelden een mooi aanbod van boeken, autisme-gerelateerde en wetenschappelijke tijdschriften, thesissen en werkmappen. In hoofdzaak omtrent autisme, maar ook autisme-gerelateerde thema’s die in de dagdagelijkse praktijk van ambulante en mobiele thuisbegeleiding aan bod komen.

Een greep uit ons aanbod:
Algemene boeken over autisme, autisme-gerelateerde thema’s ( vb. emoties, spel, communicatie, contextblindheid, …), kinderboeken (vb. voor kinderen met autisme of voor broers en zussen), opvoedkundige boeken, autobiografische boeken, tijdschriften, flyers, …

Mediatheek

mediatheek

Met de uitbouw van een autisme-specifieke mediatheek hebben we verschillende doelen voor ogen:

  1. De persoon met autisme en hun omgeving, alsook externen helpen om hun kennis omtrent autisme te vergroten aan de hand van digitaal materiaal.
  2. Via media een relevante ondersteuning vormen om bij te dragen tot de woon-, werk-, vrije tijds-, ... omgeving van de persoon met autisme in kwestie.
  3. Via apps de context te sensibiliseren en dus toegankelijker te maken voor de persoon met autisme.
  4. Via het gebruik van tablets willen we gesprekken ‘visueel‘ ondersteunen.

Snoezeltheek

snoezeltheek

De snoezeltheek doet dienst als demonstratieruimte, proef- en ontdekkingsruimte, een plaats waar men tot rust kan komen. We helpen u een beeld te scheppen van hoe een snoezelruimte thuis, in een kinderdagverblijf of school kan opgebouwd worden en welke materialen hiervoor gebruikt kunnen worden.
We willen personen met autisme laten proeven van verschillende zintuiglijke prikkels. Een bezoek aan de snoezeltheek kan informatie opleveren om later binnen een individueel proces een persoonlijk sensorisch profiel op te maken.

De snoezeltheek kan alleen gebruikt worden op afspraak en in aanwezigheid van een thuisbegeleider.

Consultatie

Aan de hand van de vier deelaspecten binnen onze ASStheek bieden we autisme-specifieke consultaties aan om vraaggestuurd advies en ondersteuning te bieden, aangepast aan de specifieke context (vb. school, werk, vrijetijdsorganisaties, …) en aan de specifieke behoeften van de persoon met autisme.
De hoofddoelstelling van deze consultatiefunctie naar individuen of organisaties in de brede maatschappij is het faciliteren van deelname aan het “normale” dagelijks leven voor personen met autisme, en dus het voorkomen van meer gespecialiseerde, intensievere ondersteuning (vb. MPI, psychiatrie, …).
Een consultatie kan aangevraagd worden voor niet-cliënteel onder de vorm van outreach, voor cliënteel via de individuele thuisbegeleider.

Praktische info

Wie gebruik wil maken van de ASStheek moet een lidmaatschap aangaan. Hierbij richt u zich tot de ASStheek tijdens de openingsuren.
Ontlenen is enkel mogelijk met vertoon van de identiteitskaart. Eenmaal het lidmaatschap is aangegaan, krijgen leden een intern reglement met verdere informatie.

Openingsuren ASStheek

  • woensdag van 14u tot 17u
  • donderdag van 16u tot 19u
  • zaterdag van 9u30 tot 12u

Raadpleeg onze homepage voor aangepaste openingsuren tijdens verlofperiodes.

Kostprijs

Lidmaatschap voor één jaar kost 20 euro.

Contactgegevens

Laatste aanwinsten

Onze ASStheek wordt steeds aangevuld met nieuwe materiaal. De nieuwe aanwinsten vind je steeds terug in de ASStheek nieuwtjes: