Vrijwilligers

Vrijwilligerswerking Tanderuis vzw zoekt VRIJWILLIGERS

Binnen Tanderuis vzw zijn er verschillende mogelijkheden tot vrijwilligerswerk. Zo kun je je onder meer engageren voor:

 • de ASStheek: ons documentatiecentrum rond autisme; het omvat een bibliotheek, mediatheek, snoezeltheek en spelotheek. De ASStheek draait voor een groot gedeelte op vrijwilligers die onder meer instaan voor het onthaal van de bezoekers, registratie van teruggebracht en te ontlenen materiaal, inputten van nieuw materiaal, ….
 • de hobbyclubs: deze zijn bedoel voor jongeren en volwassenen met autisme vanaf 16 jaar. Ze gaan iedere 4e zaterdagmiddag van de maand door, van 14-16.30u in onze lokalen te Melle.
 • de bezoekouderwerking. Om bezoekouder te zijn moet je zelf ouder zijn van een kind of jongere met autisme en thuisbegeleiding hebben gehad van Tanderuis vzw.
 • logistieke / administratieve hulp
 • een helpende hand bieden op onze Wereld Autisme dag, benefietfilmavond, de jaarlijkse zeedag, of andere initiatieven
 • PPO (Praktisch Pedagogische Ondersteuning).

Met PPO willen we

 • enerzijds de persoon met autisme zelf ondersteunen bij dagelijkse activiteiten
 • en anderzijds ouders van kinderen met autisme gedeeltelijk ontlasten door praktische ondersteuning in de thuissituatie aan te bieden.

Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:

 • specifieke oppas voor jonge kinderen met autisme
 • aanbieden van aangepaste vrijetijdsactiviteiten (zoals sport & spel), naar de film gaan
 • introductie in jeugdbeweging of club, iets gaan drinken, ...
 • tijdelijke ondersteuning bij de organisatie van schooltaken
 • ondersteuning bij het (leren van) boodschappen doen, kamer opruimen, …
 • leren nemen van een bepaald traject met het openbaar vervoer …

Hoe kun je als vrijwilliger starten?

Indien je geïnteresseerd bent om ook vrijwilliger te worden bij Tanderuis kun je een mail sturen naar de coördinator van de vrijwilligerswerking: Judith van der Spank,  vrijwilligerswerking@thuisbegeleidingautisme.be . Zij zal je  dan de nodige informatie doorgeven. De volgende stap is het plannen van een kennismakingsgesprek waarop de werking van Tanderuis in het algemeen en meer specifiek van onze vrijwilligerswerking wordt uitgelegd. Je krijgt een mapje met een eerste vorming over autisme. Naast het doornemen van deze vormingsmap wordt ook van je verwacht dat je de 3 à 4 vormingsavonden over autisme die jaarlijks ingericht worden, bijwoont.

Meer info